حاشیه های ضيافت شام روحانی در نیویورک

08:32:00 1393-07-05

http://youtu.be/s9DFHcfA6ng