لخت شدن دختر مست در خیابان گلستان شیراز

15:32:06 1394-02-02

لخت شدن دختر مست در خیابان شهرک گلستان شیراز جنجالی شد.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت»به نقل از بالاترین، لخت شدن دختر مست در خیابان شهرک گلستان شیراز جنجالی شد. این دختر برهنه در خیابان گلستان شیراز شروع به دویدن کرد. دختر بدون لباسی که در شهرک گلستان شیراز توسط نیروهای بسیج خانم دستگیر شد بر اثر مصرف زیاد شیشه از حالت طبیعی بیرون آمده و با چنین وضعیتی در خیابان ها سرگردان بود.

REALIRAN.net