مریم رجوی: توافقی که بساط بمب سازی را جمع نکند، قابل قبول نیست

16:49:18 1394-03-26

سخنراني رجوي در گردهمايي بزرگ مقاومت- فرانسه- پاريس- 23خرداد94

 

REALIRAN.net