نمایش 'سامانه موشکی اس-۳۰۰' در ایران

16:35:52 1395-01-29

مشخص نیست این تجهیزات که به عنوان "سامانه موشکی برد بلند راهبردی اس-۳۰۰" به نمایش در آمد، چه بخشی از این سیستم دفاع موشکی است.

در مراسم رژه روز ارتش در ایران تجهیزاتی به نمایش درآمده است که پوستر نصب‌شده روی آن نشان می‌دهد این تجهیزات مربوط به سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ ساخت روسیه است.

مشخص نیست این تجهیزات که به عنوان "سامانه موشکی برد بلند راهبردی اس-۳۰۰" به نمایش در آمد، چه بخشی از این سیستم دفاع موشکی است.

+ روحانی در مراسم روز ارتش: مخالفان قدرت‌ سخت ساده‌لوح و مخالفان قدرت نرم کوته‌بین هستند

تحویل سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ از روسیه به ایران، به ویژه در ماه‌های اخیر و بعد از اجرای توافق هسته‌ای با ابهامات زیادی همراه بوده است.

بارها اخبار متفاوت و گاه متناقضی از تاریخ یا چگونگی تحویل این موشک‌ها از مقام‌های ایرانی و روسی نقل شده است.

در تازه‌ترین مورد حسین جابری انصاری، سخنگوی وزرات امور خارجه ایران از اجرا شدن مرحله اول قرارداد فروش سامانه موشکی اس-۳۰۰ به ایران خبر داد.

در پی این اظهارات بعضی رسانه‌های ایران گزارش دادند که بخشی از تجهیزات اس-۳۰۰ به ایران منتقل شده است، اما ساعاتی بعد وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه‌ای این گزارش‌ها را "انتشار غیردقیق" اظهارت آقای جابری انصاری خواند.

تا امروز که این تجهیزات در رژه روز ارتش به نمایش در آمد هیچ یک از مقام‌های رسمی ایران یا روسیه درباره انتقال آن به ایران توضیحی نداده‌اند.

برنامه ایران برای توسعه توان موشکی خود به مهم‌ترین موضوع اختلاف بعد از اجرای توافق هسته‌ای ایران تبدیل شده است.

ایران می‌گوید این برنامه ربطی به توافق هسته‌ای ندارد اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی آن را مغایر با قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران می‌دانند.

REALIRAN.net