رقابت‌های دور دوم مجلس ایران در چند شهر به تشنج انجامید

16:52:44 1395-02-09

آخرین روزها و شب‌های باقی‌مانده از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای دور دوم مجلس دهم برای نامزدهای «لیست امید» که فهرست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان ایران را شامل می‌شود با حاشیه‌هایی همراه بود.

 

REALIRAN.net