تهیه‌کنندگان سینمای ایران به حکم دادستانی در توقیف فیلم «آآآدت نمی‌کنیم» اعتراض کردند

19:24:11 1395-03-22

دادسرای فرهنگ و رسانه هفته گذشته در حکمی فیلم «آآدت نمی‌کنیم» را به دلیل پخش تبیغات آن از شبکه ماهواره‌ای جم، توقیف کرد.

شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در نامه سرگشاده‌ای به دادستانی تهران نسبت به صدور حکم توقیف فیلم «آآآدت نمی‌کنیم» اعتراض کرد.

این شورا که نهاد صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران محسوب می‌شود در نامه خود خطاب به دادستانی گفته‌‌ است که حکم آن نهاد قضایی به معنی آزادی سارقان و قاچاقچیان برای جذب دهها میلیون ایرانی به بازار سیاه کالاهای فرهنگی است.

دادسرای فرهنگ و رسانه هفته گذشته در حکمی فیلم «آآدت نمی‌کنیم» را به دلیل پخش تبیغات آن از شبکه ماهواره‌ای جم، توقیف کرد. به دنبال صدور این حکم، نمایش فیلم «آآآدت نمی کنیم» از روز شنبه در تمام سینماهای ایران متوقف شده است. سازندگان این فیلم در بیانیه‌ای گفته‌اند که تبلیغات فیلمشان بدون اطلاع آنها از شبکه ماهواره‌ای جم پخش شده است. 

REALIRAN.net