تظاهرات در اعتراض به اهانت روزنامه ی طرح نو به ترکها

16:57:00 1395-05-06

شهرهای تبریز و اورمیه شاهد اعتراضات خیابانی نسبت به اهانت روزنامه ی طرح نو گردید

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از آذوح، شهرهای تبریز و اورمیه شاهد اعتراضات خیابانی نسبت به اهانت روزنامه ی طرح نو علیه ترک های آذربایجانی گردید.

 

REALIRAN.net