پلمپ مغازه بهاییان در برخی از شهرهای ایران

09:40:40 1395-08-12

دیروز همزمان با یکی از روزهای مذهبی بهاییان، مغازه تعدادی از این افراد در شهرهای مختلف ایران پلمپ شده است.

یکی از این مغازه داران به بی‌بی‌سی گفت: "این نخستین بار نیست که مغازهایمان همزمان با تعطیلات مذهبی ما بهاییان پلمپ می شود. پارسال نیز در سه نوبت مغازه های برخی از بهاییان در شهرهای مختلف پلمپ شد."

این مغازه دار همچنین گفت: "در اداره اماکن تعهد دادیم که تعطیلاتمان را یک هفته زودتر اطلاع دهیم. ما در کل سال نه روز تعطیلی داریم. ضمن آنکه طبق قانون اصناف می توانیم پانزده روز در سال هر زمان که بخواهیم تعطیل کنیم. با این احوال امروز همزمان با تعطیلات مذهبی بهاییان مغازه هایمان را پلمپ کردند."

به گفته این مغازه دار  در قائم شهر ۲۰ مغازه تعطیل شده است. گزارشها حاکی است که در کرج، ساری و نوشهر نیز مغازه بهاییان پلمپ شده است.


REALIRAN.net