داستان ادامه‎دار لغو کنسرت‎ها/ اجرای ارکستر ملی در کرمانشاه لغو شد

11:23:19 1395-12-20

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه هنوز منصوب نشده است و اداره کل توسط سرپرست اداره می‌شود.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل آماده نبودن امکانات کنسرت ارکستر ملی را لغو کرد.

اجرای ارکستر ملی ایران در کرمانشاه که ازسوی مدیر هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه پیشنهاد داده شده بود توسط این اداره کل امروز لغو شد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه به دلیل اینکه نتوانسته بود شرایط اجرای کنسرت در کرمانشاه را هموار کند و وسیله نقلیه برای برگشت اعضای کنسرت تامین نشده بود؛ این اجرا را کنسل کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه هنوز منصوب نشده است و اداره کل توسط سرپرست اداره می‌شود. 

REALIRAN.net