احضار و بازداشت یک امام جمعه سنی مذهب

09:04:26 1396-01-15

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهلسنت پشامگ سرباز روز جاری دوشنبه ۱۴ فروردین به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد اما با گذشت چند ساعت و پایان وقت اداره به همراهان وی گفته شد: ” بروید مولوی شب مهمان ما است و انتظار شما در اینجا برای شما بد تمام می شود”.

به گزارش سایت رئال ایران.نت به نقل از خبرگزاری بالاترین ، مولوی فضل الرحمن ساعت ۱۱ صبح به دادگاه ویژه روحانیت مشهد مراجعه کرده و تا اتمام وقت اداری مورد بازجویی مسئولین دادگاه قرار گرفت با اینحال از جزئیات بازجویی اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است که دادگاه ویژه روحانیت مشهد روز چهارشنبه ۹ فروردین طی تماسی از مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ خواسته که روز دوشنبه ۱۴ فروردین خود را به این دادگاه معرفی کند.

REALIRAN.net