کمک ما به ارامنه منجر به نارحتی برادران آذربایجانی ما می شود-ویدیویی

18:01:22 1396-09-22

متاسفانه مقامات ما همیشه دارای سیاست خارجی خوب و متعادل نیستند. بله سیاست مقامات ما نسبت به کشورهای اروپایی به ویژه نسبت به آمریکا قابل درک است. ما به کسی ظلم نمی کنیم و هرگز اجازه ظلم به خود را نیز نمی دهیم. این قابل ستایش است؛ زیرا ما یکی از قدرت های جهان هستیم که می توانیم پاسخ مناسب به هر کشور متجاوز بدهیم.

متاسفانه مقامات ما همیشه دارای سیاست خارجی خوب و متعادل نیستند. بله سیاست مقامات ما نسبت به کشورهای اروپایی به ویژه نسبت به آمریکا قابل درک است. ما به کسی ظلم نمی کنیم و هرگز اجازه ظلم به خود را نیز نمی دهیم. این قابل ستایش است؛ زیرا ما یکی از قدرت های جهان هستیم که می توانیم پاسخ مناسب به هر کشور متجاوز بدهیم. 

اما با این حال شرایطی وجود دارد که قابل توجیه نیستند. ما در حال حاضر در رابطه با رابطه ایران با برخی از کشورهای همسایه، به ویژه آذربایجان سخن می گوییم. این کشور اغلب دولت ما را متهم می کند که رابطه کشور ما نسبت به آنها غیر دوستانه است. و بارها این اتهامات بی جا نبودند. 

در اینجا آخرین نمونه که باعث خشمگین شدن آذربایجان شد را بیان می کنیم.

سالانه، ارامنه یک ماراتن که در آن ارامنه جهان برای کمک  و بازسازی قره باغ کوهستانی پول می دهند، برگزار می کنند.  سال جاری نیز، از ارامنه ایران درخواست شرکت در این ماراتن شده است. در رابطه با این حتی در سفارت ایران برنامه ای برگزار شده می باشد.  ویدیوی این گردهمایی را ما در زیر برای شما گذاشته ایم. پس همبستگی اسلامی چی شد؟ چرا مقامات ما این را فراموش کرده اند. پول هایی که آنها ارائه خواهند داد در نهایت به جدایی طلبان قره باغ کوهستانی ارسال خواهد شد. به افرادی که سرزمین های برادران آذربایجانی ما را اشغال کرده اند. و دولت ما به جای اینکه در این زمینه دخالت کند، با اظهارات بی جای خود زیر آتش را زیاد می کند. به گزارش رسانه های ارامنه، دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس، هیئت دوستی ارمنستان ایران را به رهبری واقرام باقداساریان را به حضور پذیرفته است. 

علی لاریجانی به ویژه اشاره کرد که ارمنستان برای ایران یک کشور دوست است. به گفته رئیس پارلمان ایران، ایران همیشه آماده همکاری با ارمنستان در سطح پارلمانی و هم در سطح دولت است.

در رابطه با مناقشه قره باغ کوهستانی، علی لاریجانی بیان کرده است که تنش در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست و این مشکل باید از طریق مذاکره حل شود.

قبول کنید که چنین اظهارات منجر به تضعیف روابط ایران و آذربایجان می شود. همچنین نباید فراموش کرد که در کشور ما میلیونها آذربایجانی وجود دارد که چنین اظهارات منجر به خشم آنها می شود. همچنین آنها از این هم ناراحت هستند که مقامات کشور این واقعیت را که ارمنی ها این پول های دریافت کرده را برای کمک به جدایی طلبان استفاده خواهند کرد را نادیده می گیرند.  از مقامات ما می خواهیم که در این وضعیت مداخله کنند و هر گونه کمک و حمایت از جدایی طلبی را محکوم کنند.

محمد شمس

REALIRAN.net

برای برقراری ارتباط با نویسنده مقاله میتوانید به این ایمیل مراجعه نمائید: [email protected]