نماینده تهران:‌ افزایش عوارض خروج از کشور مصوب نخواهد شد

11:02:36 1396-09-27

افزایش چندین و چند برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه تصمیم اشتباهی است و قطعا در مجلس مصوب نخواهد شد.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، نماینده تهران تاکید کرد:‌ افزایش چندین و چند برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه تصمیم اشتباهی است و قطعا در مجلس مصوب نخواهد شد. 
 
به گزارش ایلنا، محمدرضا بادامچی نماینده تهران درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در توییتر خود نوشت: 
 
افزایش چندین و چند برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه تصمیم اشتباهی است و قطعا در مجلس مصوب نخواهد شد. این عوارض حتی در کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است افزایش غیرمنطقی آن در ایران باعث تضییقات بیشتر برای مردم خواهد شد و ما با آن مخالفیم.

REALIRAN.net