بنزین 1500 تومان و گازوئیل 400 تومان

16:22:28 1396-09-28

در لایحه بودجه 97 راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، پایگاه اطلاع رسانی دولت طی اخباری رسما اعلام کرد قیمت بنزین در سال 97 به 1500 تومان می رسد و یارانه به 42 میلیون نفر از مردم تعلق خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت طی خبری که دقایقی قبل منتشر کرد رسما اعلام کرد در لایحه بودجه 97 راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس است.

در حال حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در ايران با کشورهای اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالی که قیمت گازوئیل در ايران 300 تومان است این قیمت در بسیاری از کشورهای اطراف 6000 تومان است واین مساله زمینه را برای افزایش قاچاق و مشکلات این چنینی فراهم کرده است.

REALIRAN.net