کشف 23 تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته

17:37:41 1396-09-30

قاسمی دادستان اراک از کشف ۲۳ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه‌های اطراف اراک به ارزش ۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، دادستان اراک گفت: ۲۳ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه‌های اطراف اراک به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش میزان ، قاسمی دادستان اراک از کشف ۲۳ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه‌های اطراف اراک به ارزش ۳ میلیارد ریال خبر داد.

وی ادامه داد: با حضور تیمی مشترک متشکل از نماینده دادستان اراک، نماینده دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و سایر دستگاه‌های مربوطه از این سردخانه بازرسی شد.

دادستان اراک در پایان با تاکید بر اهمیت ویژه صیانت از حقوق عامه در بخش سلامت مردم تصریح کرد: دستور امحا صادر شده و نسبت به معدوم سازی اقدام شده است.

REALIRAN.net