ترس رژیم: سرکوب سال ها روحیه مردم ایران را از بین نبردند

12:22:38 1396-10-14

تمام هفته گذشته، گسترده ترین اخبار پس از اعتراضات تابستان سال 1388، موضوع اصلی تمام رسانه های جهان تظاهرات امروزی در ایران است. است. مردم ناامید به خیابان ها آمدند تا نارضایتی شدید خود را نسبت به وضعیت سختی که دارند، ابراز کنند. اعتراض مردم در سراسر کشور است. در طی تظاهرات شعارهای مختلفی داده می شد، در رابطه با حل مشکلات اقتصادی و سرنگونی رژیم آخوندی.

برخی از کارشناسان داخلی و خارجی تظاهرات کنونی را با تظاهرات تابستان سال 1388 که مردم در اعتراض به نتایج جعلی انتخابات ریاست جمهوری که کویا اخمدینژاد رای آورده بود، یکی دانستند. اما با این حال، کاملا واضح است که اعتراض امروزی مردم با تظاهرات تابستان سال 1388 متفاوت است. زیرا تظاهرات سال 1388 صرفا سیاسی بود و مردم در مقابل تقلب رای در انتخابات ریاست جمهوری نخواستند سکوت کنند. مردم می خواستند رییس جمهور کشور کسی باشد که آنها رای داده بودند، نه آنی که رهبر انتخاب کرده بود. در حال حاضر ماهیت خشم مردم دارای ویژگی اجتماعی و اقتصادی است، نه سیاسی! اگرچه شعارها و خواسته های سیاسی وجود دارند و اما با این حال، مردم بیشتر خواستار حل مشکلات اقتصادی هستند.

طبیعی است که رژیم آخوندی از اعتراض مردم، ترسیده است. علیه شرکت کنندگان در تظاهرات تمامی نیروهای سرکوبگر رژیم آماده هستند. همانند سال های پیش، زمانی که مردم برای دفاع از حقوق و منافع خود اعتراض می کردند، رژیم آخوندی به جای گشتن دنبال علت تظاهرات در خود، به دنبال نیروهای خارجی بود. ئ این نیروی خارجی را یافت. این غرب به رهبری ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی است. رهبر اخیرا در رابطه با این موضوع گفته است که «در طی چند روز اخیر، دشمنان ایران با استفاده از ابزار مختلف، از جمله پول، سیاست، سلاح و دستگاه امنیتی، متحد شده اند تا برای مردم و جمهوری اسلامی مشکلاتی ایجاد کنند، اما من چیزی برای گفتن به مردم در مورد این موضوع دارم و به ئقتش خواهم گفت». این وقت کی است، تنها علی خامنه ای می داند.

 اگر چه همه ما می دانیم که نیروهای خارجی اگر در اعتراضات فعلی دخیل بودند، از نیروی محرکه اصلی نبوده اند. بله می توان قبول کرد که نیروهای خارجی می توانند نقش حمایتی ایفا کنند اما نقش اصلی را نداشته اند. آیا این نیروهای خارجی بودند که باعث افزایش قیمت آب و برق شده اند؟ اخیرا قیمت تخم مرغ در کشور 10 درصد افزایش یافته است و از 126000 ریال به 175000 ریال رسیده است. ناصر نبی پور رئیس هیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت که قیمت تخم مرغ در برخی از بازارها حتی به 210000 ریال هم رسیده است. حسین دورودیان عضو از جمله دلایلی که منجر به افزایش قیمت، یک عضو تیم اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از یکی از دلایل افزایش قیمت تهم مرغ را افزایش 80 درصد قیمت خوراک دام، خواند. آیا این ایالات متحده و اسرائیل قیمت تخم مرغ را بالا می برند؟ یا آمریکا مقصر است که دولت روحانی نتوانسته مشکلات متعدد اقتصادی در داخل کشور را حل کند؟ آیا این اسرائیل است که محل کارها را تعطیل می کند؟ البته که نه. اما رژیم آهوندی هیچ وقت اشتباهات خود را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. بهتر از همه مقصر کردن نیروهای خارجی است.

همه ما به دولت روحانی امیدوار بودیم که وضعیت اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. و زمانی که مردم متوجه شدند که مقاماتشان آنها را به سادگی فریب داده اند و از آنها سوء استفاده کرده اند، دست به اعتراض زدند. جرقه این آتش اعتراضات نیز افزایش قیمت آب، برق و مواد غذا یی شد. متأسفانه، مردم با ایتکه رژیم آخوندی را ترساندند و اما بیش از این پیش نرفتند. این نیز واضح بود، چون تنوع شعارها در طول اعتراضات نشان می داد که معترضین هدف خاصی نداشتند و پیام خاصی به مقامات نداشتند. مردم اعتراضات سکوت کردند. زیرا دیگر کسی نیست که بر این جنبش اعتراضات رهبری کند. زیرا رژیم تمام کاندیدای این رهبری را از بین برده است و اعتراضات بدون رهبری محکوم به شکست است. اما با این حال این اعتراضات به اهدافی رسیدند: آنها به رژیم آخوندی نشان دادند که مردمی که سال ها سرکوب شده اند، هنوز هم روحیه خود را از دست نداده اند و در صورت نیاز می توانند این رژیم را سرنگون کنند.

محمد شمس

REALIRAN.net

برای برقراری ارتباط با نویسنده مقاله میتوانید به این ایمیل مراجعه نمائید: [email protected]