ترس باعث سر زدن اشتباهات جدید از سوی رژیم می شود

18:14:16 1396-10-19

با وجود آرامش نسبی در خیابان های شهرهای ایران، همه میدانند که این آرامش فریب دهنده است.

با وجود آرامش نسبی در خیابان های شهرهای ایران، همه میدانند که این آرامش فریب دهنده است. هر دو طرف - مردم و رژیم - درک می کنند که موج اخیر اعتراضات علیه افزایش قیمت ها، نقض حقوق بشر و تداوم وضعیت وخیم اجتماعی و اقتصادی کشور از بین نرفته است. البته خیابان ها تنها جایی نیست که در آن بتوان با مقامات مبارزه کرد. زیرا مبارزه با مقامات در شبکه های اجتماعی و با پیام های فوری ادامه می یابد و رژیم به شدت برای جلوگیری از آن تلاش می کند. اما این حقیقت که رژیم ترسیده است در آن شکی نیست. برای اولین بار پس از سال 1388 مردم ما بطور واحد علیه رژیم قیام کرده اند. هم اکنون رژیم آخوندی به جای آن که فورا برای از بین بردن دلایل این قیام تلاش کند، با عواقب اعتراضات مبارزه می کند. و این مبارزه را بسیار سختگیرانه انجام میدهند و با این کار اشتباهات فراوانی را از خود جای می گزارند. طوری که مقامات پس از سخنان منتقد آمیز محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق، دستور بازداشت وی را صادر کرده اند. باید چقدر  باید ترسید که بتوان چنین دستوری را صادر کرد، در خالی که احمدینژاد همان شخصی است که خود آنها بر سر دولت کشئر انتخاب کرده بودند. به نظر می رسد که مقامات ما در سخنرانی احمدی نژاد آرمان های سیاسی مشاهده کردند. فکر کردند رئیس جمهور سابق میتواند جنبش اعتراضات در کشور را هدایت کند و مردم را به علیه رژیم ببرد. واقعا خنده داره است. زیرا مقامات فراموش می کنند که مردم از احمدینژادی که دستان وی به خون جوانان سال 1388 آغوشته است، به اندازه رژیم متنفر هستند. اما مقامات تصمیم گرفتند که خود را تامین کنند و چنین دستوری را دادند.

همچنین تصمیم مقامات ایران در رابطه با ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی، باعث گفنگوهای زیادی در جهان شد. دلیل این تثمیم خود را نیز مقامات گفتند، گویا این باعص نقض قانون کشور و فرهنگ ما می شود. البته همه میدانند که اینها بنهانه هستند، زیرا همه میدانند که رژیم با این ممنوعیت در مرحله اول، میخواهد از سواد نسل جوانان بکاهد تا آنها نتوانند از شبکه های اجتماعی استفاده کنند، و در دوم با این کار خود می خواهد حرس ایالات متحده و انگلستان را دربیارد. چنین ممنوعیت مدت زیادی بود که در نظر رژیم بود. زیرا رهبر بارها در رابطه با  تهدیدات خیالی  مطالعه زبان انگلیسی سخن گفته است. گویا آموزش زبان انگلیسی درهای فرهنگ غرب را به روی جوانان ما باز می کند و همچنین آنها ازاین طریق استفاده از شبکه های اجتماعی را یاد می گیرند. به این دلیل مقامات هم اکنون آرزوی چند سال خود را براورده کرده اند. اما آیا این ممنوعیت رژیم را نجات خواهد داد؟ شک دارم

همچنین روخانی نیز با عواقب اعتراضات مبارزه می کند نه با دلایل آنها. وی در بيانيه خود گفته است که «دشمن تلاش می کند مردم را از آینده ناامید کند و در کشور نا امنی هایی برپا می کنند و می خواهند موسسات اسلامي را از بين ببرند». روحانی در رابطه با چه نوع دشمنی سخن می گوید؟ به طور طبیعی، منظورش غرب است. اما این وضعیت چه ربطه به غرب دارد؟ در حالی که مردم از رژیم خسته شده اند و نسبت به آینده خودشان ناامید کرده اند. زیرا این آمریکا نیست که قیمت مواد غذایی، برق، بنزین و غیره را افزایش می دهد. تمامی اینها کارهای مقامات ما است و اما آنها عادت دارند تمام اشتباهات خود را به گردن نیروهای خارجی بیندازند.
اقدامات ناخوشایند اخیر مقامات، تنها ترس آنها را نشان نمی دهد، بلکه عدم درک وضعیت در کشور را نشان می دهد. در حالی که باید پذیرفت که .ضعیت در کش.ر بسیار وخیم است. زیرا مردم ناامید می توانند دوباره به خیابان ها بروند. احمدی نژاد، آمریکایی ها یا انگلیسی ها باعث بیرون آمدن مردم نخواهد شد، بلکه گرسنگی، فقدان حقوق و ظلم باعث تظاهرات مردم خواهند شد. رژیم آخوندی باید اینگونه مسائل را حل کند. اما مقامات به جای این، دارند با بی کفایتی سیاست داخلی خود مبارزه می کند.

محمد شمس

REALIRAN.net
برای برقراری ارتباط با نویسنده مقاله میتوانید به این ایمیل مراجعه نمائید: [email protected]