فرار 3 هزار دختر از خانه در نیمه نخست سال

12:51:22 1396-10-20

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشورمی‌گوید در حال حاضر ۴ مرکز برای نگهداری دخترانی که در شهر تهران فرار می‌کنند، پیش بینی شده است. این افراد حداکثر ۳ هفته در مراکز اشاره شده نگهداری می‌شوند و در نهایت و در صورت تشخیص مددکار اجتماعی، فرد به خانواده بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت موضوع از طریق قضایی پیگیری می‌شود.

REALIRAN.net