هشدار‌های پزشکی قانونی درباره اعتیاد سفید؛ مصرف متادون در ایران به مرز خطرناکی رسیده

15:19:17 1396-10-20

مشکل دیگری که به تازگی با آن مواجه هستیم وجود متادون در مشروبات الکلی است.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، سوء مصرف متادون به‌خصوص در افرادی که تحت درمان با متادون نیستند (از جمله کودکان) بسیار خطرناک و مرگ آفرین است. 

وقتی که متادون وارد کشور شد به صورت گسترده توزیع شد و برای همه بیمارانی که مشکل اعتیاد داشتند تجویز شد و باعث شد که یک اعتیاد دیگر به اعتیادهای دیگر اضافه شود و چون گمان می‌شود این دارو برای ترک اعتیاد،‌ گسترش زیاد و غیرمحسوسی دارد.

مشکل دیگری که به تازگی با آن مواجه هستیم وجود متادون در مشروبات الکلی است.

مصرف متادون در جامعه تبدیل به اعتیاد سفید شده و در عمل متادون جایگزین تریاک و دیگر مواد مخدر می‌شود آمار درستی در خصوص مصرف متادون وجود ندارد ،اما حدود پنج هزار کلینک درمان اعتیاد با متادون در کشور فعال است

REALIRAN.net