ایرانیان مقیم ژاپن خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند

16:12:30 1396-10-22

جدایی دین از سیاست, برگزاری رفراندوم و پایان یافتن نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در کشور ایران نیز از دیگر خواسته های ایرانیان در این گردهم آیی بود.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، جمعی از ایرانیان مقیم ژاپن روز پنجشنبه یازدهم ژانوی در اعتراض به سرکوب جنبش مردم سالاری در ایران در توکیو دست به گردهم آیی زدند.

ایرانیان مقیم ژاپن در این گردهم آیی خواستار این شدند که بازداشت شدگان اعتراض های مردمی در ایران بیدرنگ آزاد شوند.

در این گردهم آیی که در برابر وزارت خارجه ژاپن برگزار شد٬ از دولت ژاپن خواسته شد که

برای آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در ایران به رژیم ستمگر جمهوری اسلامی فشار بیاورد.

جدایی دین از سیاست, برگزاری رفراندوم و پایان یافتن نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در کشور ایران نیز از دیگر خواسته های ایرانیان در این گردهم آیی بود.

REALIRAN.net