اعتماد به نفس مقامات نتایج خوبی نخواهند داشت

12:27:10 1396-11-25

هنوز زیادی از اعتراضات مردم نگزشته و اما گویا مقامات همه چیز را فراموش کرده اند. هم اکنون نمایندگان رهبری ایران نسبت به آینده خود بسیار خوشبین هستند. زیرا به ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در تهران گفت که بیش از 98 درصد ساکنان کشور از نظام حاکم حمایت می کنند. روحانی گفت:«آیا میخواهیند آزاد باشید یا تحت استبداد زندگی کنید؟» آیا مدیریت جمعی می خواهیند یا قدرت فردی؟ بیش از 98 درصد مردم جواب خواهند داد که آنها خواهان جمهوری اسلامی هستند».

هنوز زیادی از اعتراضات مردم نگزشته و اما گویا مقامات همه چیز را فراموش کرده اند. هم اکنون نمایندگان رهبری ایران نسبت به آینده خود بسیار خوشبین هستند. زیرا به ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در تهران گفت که بیش از 98 درصد ساکنان کشور از نظام حاکم حمایت می کنند. روحانی گفت:«آیا میخواهیند آزاد باشید یا تحت استبداد زندگی کنید؟» آیا مدیریت جمعی می خواهیند یا قدرت فردی؟ بیش از 98 درصد مردم جواب خواهند داد که آنها خواهان جمهوری اسلامی هستند».


این بیانیه روحانی به هیچ نحوی با تظاهرات گسترد اخیر جور درنمیاد. همچنین در طی این تظاهرات روحانی و علی خامنه ای حق آزادی بیان شهروندان در چهارچوب قانون را به رسمیت شناختند. مردم قدرت خود را نشان دادند و حکومت هم نشان داد که آماده کنار آمدن با وضعیت فعلی نیست. به هر حال، مقامات عکس العمل نشان دادند، هر چند غیر رسمی و اما آیا دقت کردیند قیمت مواد غذایی ارزانتر شده اند؟ در این وضعیت که نمی توان «توطئه آمریکا علیه ملت» را بهانه کرد». بله تمامی اینها نتایج اعتراضات مردمی است. البته روحانی ادعا می کند که تجمع مردم به افتخار سالگرد انقلاب اسلامی در سراسر کشور پاسخ مناسب به ایالات متحده بوده است.

ما که ادعا نمی کنیم که این تظاهرات فقط ضد دولت بود - نه، بیشتر آنها به دلیل مشکلات اقتصادی بود. همه ما می دانیم که مردم اخیرا در خیابان های تهران شعار می دادند که آنها گرسنه اند و قیمت ها بالا است. زیرا تورم مردم را فقیر کرده است و به این دلیل تعجب آور نیست که آنها به خیابان ها برای اعتراض به این وضعیت آمده اند. مسئله دیگری است که مقامات مردم را به وضعیت رسانده اند، نه جاسوسان آمریکایی! مردم می دانند که تحریم های علیه ایران لقو شده اند و اما مردم سهم خود را از آن را نگرفته اند. اما مقامات توسط قراردادهای نفتی، قراردادهای عرضه دارو، واردات فن آوری ها، تجهیزات و غیره در مدت زمان کوتاه،جیب های خود را پر کرده اند.


در این مسئله نظر مردم و مقامات محافظه کار یکی بود زیرا آنها شاهد بی عدالتی حکومت بوده اند و این در واقع مردم را به سمت تظاهرات علیه نظام پیش برد و این از مشهد آغاز شد. من در تعجب هستم که مقامات چگونه توانستند در این تظاهرات رد پای آمریکارا پیدا کردند. در واقع مقامات را چیز دیگر ترساند، روحانی، خامنه ای و تمامی اطرافیان آنها شاهد یک روند اجتماعی جدید شدند. آنها شاهد افراد ناامیدی شدند که برای رسیدن به اهداف خود آماده انجام هر کاری هستند. همچنین در کشور ما اعتراض ضد حکومت کم پیش می آید. چقدر احمقانه است ادعا حکومت در رابطه با دخالت غرب در این اعتراضات است. بله این اولین بار نیست که روحانی، خامنه ای، احمدینژاد علیه مردم متحد می شوند. زیرا اعتراض مردم علیه آنها مانند یک تیغ در گلو آنها است. آنها باید خود را سرزنش کنند و مشکلات مردم را حل کنند نه اینکه غرب را مقصر بدانند. آیا این اروپا مقصر وضعیت فقیر اقتصاد ایران، فساد، قدرت همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور است.


در این مسئله نظر مردم و مقامات محافظه کار یکی بود زیرا آنها شاهد بی عدالتی حکومت بوده اند و این در واقع مردم را به سمت تظاهرات علیه نظام پیش برد و این از مشهد آغاز شد. من در تعجب هستم که مقامات چگونه توانستند در این تظاهرات رد پای آمریکارا پیدا کردند. در واقع مقامات را چیز دیگر ترساند، روحانی، خامنه ای و تمامی اطرافیان آنها شاهد یک روند اجتماعی جدید شدند. آنها شاهد افراد ناامیدی شدند که برای رسیدن به اهداف خود آماده انجام هر کاری هستند. همچنین در کشور ما اعتراض ضد حکومت کم پیش می آید. چقدر احمقانه است ادعا حکومت در رابطه با دخالت غرب در این اعتراضات است. بله این اولین بار نیست که روحانی، خامنه ای، احمدینژاد علیه مردم متحد می شوند. زیرا اعتراض مردم علیه آنها مانند یک تیغ در گلو آنها است.

آنها باید خود را سرزنش کنند و مشکلات مردم را حل کنند نه اینکه غرب را مقصر بدانند. آیا این اروپا مقصر وضعیت فقیر اقتصاد ایران، فساد، قدرت همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور است? همچنین خشک شدن دریاچه ارومیه،مشکلات بزرگی در زمینه تامین آب
و زمین لرزه، کاهش کشاورزی، خروج دهقانان از روستاها و ساکن شدن در شهرها... همچنین بیکاری جوانان، فشار دینی بر جامعه، ریاکاری مقامات نیز است. کشور دارای زندگی دوگانه است - آخوندها می خواهند کشور را در مسیر معمول هدایت کنند، اما مردم خواهان استقبال هستند و نمی خواهند به دلیل گسل مقامات، مشکلات اقتصادی کشور را تحمل کنند. پس از امضاء توافقنامه هسته ای مردم به آینده روشن امیدوار بودند.

محمد شمس

REALIRAN.net
برای برقراری ارتباط با نویسنده مقاله میتوانید به این ایمیل مراجعه نمائید: [email protected]