بازداشت چهار ایرانی در تفلیس به خاطر به همراه داشتن هروئین و متادون

16:55:09 1396-11-27

ایرانیان بازداشت شده در معرض خطر محکومیت به 8 تا 20 سال حبس یا حبس ابد هستند.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، پلیس گرجستان چهار تبعه ایران را بازداشت کرده و از نزد آنها 1.5 کیلوگرم هروئین و مقدار زیادی ماده مخدر "متادون" کشف نمود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وزارت کشور گرجستان، بازپرسان معلوم کردند که بازداشت شدگان می خواستند این مواد مخدر را از ایران وارد گرجستان بکنند.

ایرانیان بازداشت شده در معرض خطر محکومیت به 8 تا 20 سال حبس یا حبس ابد هستند.

روز 27 ژانویه نیز وزارت کشور گرجستان از بازداشت دو ایرانی مرتبط با شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر خبر داده بود که یک کیلوگرم هروئین به همراه داشتند.

REALIRAN.net