ارزیابی نگرش‌های سیاسی مردم در مورد حجاب، ورود زنان

10:22:26 1396-12-22

اصلاح‌طلب‌ها ۲۲ درصد و اصولگراها ۱۹ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، حزب اتحاد ملت نتایج یک نظرسنجی در سطح ملی درباره نگرش‌های سیاسی مردم یک ماه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را منتشر کرده است. به گزارش سایت «امتداد»، در این نظرسنجی آمده است که ۶۶ درصد از پاسخگویان اصلاحات تدریجی و گام به گام را به تغییرات سریع و یکباره ترجیح می‌دهند. 45 درصد پاسخگویان در دسته‌ بی‌طرف‌ها یا غیروفادارها قرار می‌گیرند. منظور از غیروفادارها افرادی‌اند که انتخاب‌هایشان در مقاطع مختلف و در زمینه‌های مختلف به‌طور کامل تابع هیچ کدام از گرایش های سیاسی شناخته شده نیست. اصلاح‌طلب‌ها ۲۲ درصد و اصولگراها ۱۹ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که برخلاف تحلیل‌های ارائه شده درخصوص تمایل فزاینده مردم به سمت سلطنت‌طلبان، تنها کمتر از یک درصد از مردم چنین گرایشی دارند. تنها یک پنجم از پاسخگویان معتقدند زنان نباید حق ورود به استادیوم‌ها را داشته باشند. کمتر از یک چهارم از پاسخگویان حق انتخاب آزادانه پوشش را قبول ندارند.

REALIRAN.net