شورای عالی کار، سبد معیشت یک خانوار را دو میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تعیین کرد

16:47:44 1396-12-22

بر اساس دو تبصره ماده ٤١ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی و همچنین سبد هزینه خانوار چهار نفره تعیین شود.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، یک عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: شورای عالی کار در نشست دوشنبه شب خود، مجموع هزینه سبد معیشت یک خانوار برای امسال را دو میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تعیین کرد. علیرضا فتحی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اشاره کرد که این مبلغ شامل هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و خوراکی و آشامیدنی می‌شود.به گفته وی، شورای عالی کار روز سه‌شنبه درباره حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران تصمیم گیری خواهد کرد.

بر اساس دو تبصره ماده ٤١ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی و همچنین سبد هزینه خانوار چهار نفره تعیین شود.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده بود و این در شرایطی بود که سبد معیشت کارگران در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اعلام شده بود.

REALIRAN.net