ضربه جامعه ارامنه ایران بر رژیم آخوندی

10:03:21 1396-12-23

با وجود این که رژیم آخوندی تلاش می کند که همیشه و همه جا فریاد بزند که در کشور ما سیاست متعادل بین قوم های موجود در کشور وجود دارد، با این حال همه می دانند که قوم هایی هستند که نظام کشور ما برای آنها اهمیت بیشتری قائل است. این قوم، جامعه ارامنه است- ارامنه تهران به یک نوع از افراد ممتاز تبدیل شدند که خلاف بسیاری از ملت های دیگر و مردم ایران امتیازات بیشتری دارند، آنها حتی روزنامه خود به نام "آلیک" دارند که به زبان های ارمنی و فارسی منتشر می شوند.

با وجود این که رژیم آخوندی تلاش می کند که همیشه و همه جا فریاد بزند که در کشور ما سیاست متعادل بین قوم های موجود در کشور وجود دارد، با این حال همه می دانند که قوم هایی هستند که نظام کشور ما برای آنها اهمیت بیشتری قائل است.  این قوم، جامعه ارامنه است- ارامنه تهران به یک نوع از افراد ممتاز تبدیل شدند که خلاف بسیاری از ملت های دیگر و مردم ایران امتیازات بیشتری دارند، آنها حتی روزنامه خود به نام "آلیک" دارند که به زبان های ارمنی و فارسی منتشر می شوند. 

این "مراقبت های پدری" برای این است که اولا آخوندها می خواهند نشان دهند که جهان مسیحی برای آنها بیگانه نیست و همچنین به موقع بتوانند با اعصاب باکو و آنکارا که با ارمنستان مشکل سیاسی دارند، بازی کند. در جواب نیز مقامات ما می خواستند از حمایت کامل و بدون قید و شرط جامعه ارمنی برخوردار باشند. اما انگونه نبود. جامعه ارامنه با این همه امتیاز از سوی دولت ایران، باز بر رژیم آخوندی ضربه خود را می زنند. 

آخرین ضربه از سوی جامعه ارامنه چند روز پیش بود. اخیرا درنیک ملکیان سردبیر روزنامه «آلیک» با رسانه های ارامنه مصاحبه داشته است و در این مصاحبه خود وی به شدت سیاست اجتماعی و اقتصادی  ایران را مورد انتقاد قرار داده است. به عنوان مثال، ملکیان تهران را متهم کرد که مقامات ایران به تبلیغات پان ترکیسم که گویا هموطنان ما انجام می دهند، چشم می پوشاند. ملکیان و تمامی جامعه ارمنی ایران، دوست ندارند که تهران سیاست خارجی متعادل نسبت به آذربایجان و ترکیه داشته باشد. وی همچنین به طور آشکار بیان کرده است که از وضعیت اجتماعی و اقتصادی ارامنه در ایران ناراضی هست و ارامنه به این دلیل این کشور را ترک می کنند و به بیشتر به سوی ایالات متحده آمریکا می روند. 

"وی بیان کرد که «جوانان در ایران چشم انداز آینده ندارند. اغلب آنها از طریق استرالیا به ایالات متحده می روند. هزاران ارمنی نه تنها به منظور درآمد، بلکه همچنین به عنوان پناهنده نیز از ایران فرار کرده اند. در نتیجه سیاست دونالد ترامپ خیلی ها دیگر نمی توانند به آمریکا بروند و در انتظار ویزا هستند و اما به این معنای آن نیست که هیچ کس دیگری نمی خواهد از ایران برود. او همچنین افرود، همچنین مشکلات زندگی روزمره نیز وجود دارد و به این دلیل جوانان ارامنه دیگر نمی خواهند در ایران زندگی کنند. بنا بر گفته وی، آنها نسبت به مشکلات مذهبی و حجاب با وحشت می نگرند. 

این موضع تهاجمی و ضد ایرانی جامعه ارمنی در ایران، هدف تحریک اختلافات بین قومی در ایران را دارد و همچنین سیاه نمایی کشور ما در جامعه جهانی است.  بله در کشور ما مشکلات زیادی که نیاز به حل دارد، موجود است. اما این بدان معنا نیست که آنها را باید با نمایندگان کشورهای خارجی مورد بحث قرار بدهیم. و همچنین به روزنامه نگاران خارجی شکایت کنیم. این مشکلات ما است و ما بون تبلیغ آنها، حلشان خواهیم کرد. علاوه بر این، تمامی قوم های مذهبی و مردم ایران دارای مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند. اما هیچ کس جز ارامنه به رسانه های خارجی شکایت نمی کند.

ارامنه برای دریافت پناهندگی با آمریکا توافق کرده اند و به تبلیغات کثیف ضد ایرانی دست می زنند و وطن خود را در نقض حقوق آنها متهم می کنند. این نیز در حالی است که قوم ارامنه در ایران آزادتر از بقیه نمایندگان مذهبی زندگی می کنند. آنها دارای مدارس، مراکز فرهنگی، روزنامه خود هستند. هیچ کس هم زنان ارامنه را مجبور به پوشیدن چادر که برای آنها وحشتناک است، نمی کند. اما آنها با این حال می خواهند ایران را ترک کنند و پس از رفتن از ایران به طور فعال به تبلیغات ضد ایرانی می پیوندند. 

مقامات ما آیا نتوجه این تحریک ارامنه خواهند شد؟ آیا آنها ضربه از کسانی که سال های سال از آنها حمایت می کرند را خواهند دید؟ آیا نتیجه گیری درست انجام خواهند داد؟ متأسفانه امید زیادی برای این وجود ندارد. رژیم آخوندی هرگز دارای آینده بینی و پذیرفتن اشتباهات خود را ندارد. علاوه بر این، بعید است که ایران بدلیل این سخنان ملکیان با ارمنیان که برای فشار عصبی بر آذربایجان و آنکارا استفاده می کنند، بد شوند. 

محمد شمس

REALIRAN.net

برای برقراری ارتباط با نویسنده مقاله میتوانید به این ایمیل مراجعه نمائید: [email protected]