موافقت کابينه انگليس با اقدام عليه رژیم اسد

09:11:46 1397-01-25

يک روزنامه چاپ انگليس نوشت کابينه دولت اين کشور موافقت خود را درباره اقدام عليه سوريه را اعلام کرد.

روزنامه اينديپندنت در گزارشي نوشت: کابينه ترزا مي نخست وزير انگليس در نشست اضطراري دو ساعته کابينه موافقت کرد اقداماتي عليه دولت سوريه انجام شود.

دفتر نخست وزيري انگليس همچنين اعلام کرد ترزا مي نخست وزير اين کشور با دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا تلفني گفتگو کردند .

REALIRAN.net