رییس پلیس تهران: بعد از ماجرای فیلم درگیری گشت ارشاد، مردم ار پلیس حمایت کردند!

16:38:00 1397-02-07

سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به انتشار کلیپ کتک زدن یک دختر توسط مامور گشت ارشاد:

سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به انتشار کلیپ کتک زدن یک دختر توسط مامور گشت ارشاد:

در این ماجرا شاهد بودیم که علیرغم تبلیغات گسترده دشمن و رسانه‌های معاند، موج گسترده‌ای از حمایت مردم و مسئولان از پلیس و برخورد این نیرو با ناهنجاری های اجتماعی به راه افتاد.

REALIRAN.net