نیروی دریایی آمریکا سطح هشدار در منطقه خلیج فارس را افزایش داده است

17:50:11 1397-02-25

بنا به گزارش بی بی سی به نقل از خبرگزاری رویترز در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام نیروی دریایی آمریکا سطح هشدار در منطقه خلیج فارس را افزایش داده است

بنا به گزارش بی بی سی به نقل از خبرگزاری رویترز در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام نیروی دریایی آمریکا سطح هشدار در منطقه خلیج فارس را افزایش داده است

روز دوشنبه ۱۴ ماه (۲۴ اردیبهشت ) دریاسالار جان ام. ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا به خبرنگاران گفت: " ما درحال حاضر وارد یک دوره نا مطمئن شده ایم .نمی دانیم که پاسخ جهان به تحولات اخیرچه خواهد بود."

دریاسالار ریچاردسون هم چنین گفت که تا کنون رفتار تحریک آمیزی ازسوی ایران دیده نشده است اما نیروی دریایی آمریکا از نزدیک مراقب رفتار ایران خواهد بود.

تصمیم هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا باعث افزایش نگرانی های جامعه بین المللی درمورد ذخائر جهانی نفت و امنیت خاورمیانه شده است.

REALIRAN.net