دولت ایران مدیران جدید برای شرکت هپکوی اراک معرفی کرد

09:52:56 1397-03-31

به دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و برای آنچه که عبور از بحران و تسریع در رفع مشکلات شرکت هپکو اراک خوانده شده ، چهار عضو هیات مدیره و از جمله یک مدیر عامل جدید برای این شرکت معرفی شده است .

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، وزارت صنعت و معدن و تجارت در ایران روز چهارشنبه مدیران جدیدی را برای شرکت هپکوی اراک که در هفته های گذشته شاهد اعتراضات کارگری بوده است معرفی کرد .

به گزارش ایرنا ، به دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و برای آنچه که عبور از بحران و تسریع در رفع مشکلات شرکت هپکو اراک خوانده شده ، چهار عضو هیات مدیره و از جمله یک مدیر عامل جدید برای این شرکت معرفی شده است .

کارگران کارخانه هپکو که به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدهای خود معترض هستند ،بارها به واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

اوایل خردادماه ،‌صدها کارگر کارخانه هپکو دراعتراض به پرداخت نشدن دستکم چهار ماه دستمزد خود اعتصاب کرده و خط آهن اراک به جنوب کشور را مسدود کردند.این در حالی است که به‌دنبال این تجمعات حدود ۱۰ کارگر معترض به مراجع قضائی احضار و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

REALIRAN.net