'در برخی نقاط فاضلاب وارد رود کارون شده است'

12:26:29 1397-04-01

نماینده مردم ماهشهر، بندرامام خمینی، امیدیه و هندیجان گفته است که رود کارون وضعیت اسفناکی دارد و در برخی نقاط فاضلاب وارد آن می شود.

نماینده مردم ماهشهر، بندرامام خمینی، امیدیه و هندیجان گفته است که رود کارون وضعیت اسفناکی دارد و در برخی نقاط فاضلاب وارد آن می شود.

علی گلمرادی همچنین گفته که در خیلی از نقاط استان خوزستان حتی از آب لوله ها برای شست و شوی البسه و ظروف استفاده نمی شود.

به گفته این نماینده در تابستان امسال حتما در استان خوزستان قطعی آب خواهیم داشت و حتی در حال حاضر در برخی نقاط آب جیره بندی شده است و در ساعات مشخصی در برخی شهرستان های از جمله امیدیه و هندیجان آب قطع است.

 

REALIRAN.net