۱۸صیاد چابهاری همچنان در سومالی اسیر هستند

15:04:24 1397-04-11

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت که از سال ۸۷ تاکنون ۵۴ لنج به‌همراه ماهیگیرانشان اسیر سومالیایی‌ها شدند. اما از میان صیادانی که در این سال‌ها در سومالی اسیر و آزاد شدند، دوره اسارت ۱۸ صیاد بیش از بقیه طولانی و پیچیده شده ‌است.

از این ۱۸ صیاد چهار نفر در بند دزدان دریایی هستند و ۱۴ نفرشان هم در اسارت گروه الشباب قرار دارند.

علیم افشار ،رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های صیادی‌ چابهار و کنارک می‌گوید: "مالکان لنج‌ها از سال ۹۴ پیگیر آزادی ملوانان و صیادان لنج هایشان بودند؛ آن‌ها به هزار زحمت واسطه‌هایی را در دوبی پیداکرده و دو بار، هر بار ۱۵۰ میلیون تومان در مجموع ۳۰۰ میلیون تومان به این واسطه‌ها برای آزادی و یا تسریع در روند آن پرداختند."

 افشار افزود: "متأسفانه واسطه‌ها دزد درآمدند و پول را به جیب زده و ارتباطشان را با ما قطع کردند؛ مالکان از همان ابتدا به دادن پول راضی نبودند چراکه شناختی از واسطه‌ها نداشتند اما به دلیل فشار خانواده‌های صیادان دربند مجبور شدند پول بدهند."

REALIRAN.net