جلسه رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری ۹ مردادماه برگزار می‌شود

16:21:20 1397-04-12

وکیل مدافع محمدعلی طاهری گفت: پرونده طاهری به شعبه ۳۶ تجدید نظر رفته و وقت رسیدگی برای نهم مرداد ماه تعیین شده است که دیروز به ما ابلاغ شد.

محمود علیزاده طباطبایی درباره  محمدعلی طاهری گفت: پرونده او به شعبه ۳۶ تجدید نظر رفته و وقت رسیدگی برای نهم مرداد ماه تعیین شده است که دیروز به ما ابلاغ شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: قاضی شعبه ۱۵ دادگاه می‌گوید که من فقط آن بیست نفر وکیل را که در لیست رئیس قوه قضائیه هستند،  راه می‌دهم در حالی که این بیست نفر را خود رئیس قوه گفت که فقط برای مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و اینکه قاضی بگوید من وکیلی به غیر از آن بیست نفر را نمی‌پذیرم محروم کردن افراد از حقوق اساسی‌شان و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: باید از سخنگوی قوه بپرسیم که آیا این به قضات دادگاه انقلاب ابلاغ نشده است که آن لیست مخصوص دادسرا و تحقیقات مقدماتی است و عین قانون صراحتا می‌گوید که برای تحقیقات مقدماتی است.

علیزاده طباطبایی گفت: برای مثال من در یک پرونده‌ای می‌خواستم تجدید نظرخواهی کنم، تجدید نظر من را نپذیرفتند که مجبور شدم از طریق پست پیشتاز آن را برایشان بفرستم که کسی جلوی این اقدام غیرقانونی را نمی‌گیرد.

وی در تشریح پیش‌بینی خود درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مجلس این تبصره را حذف می‌کند. مجلس اصلاحاتی را برای کل قانون وکالت می‌خواهد انجام دهد ولی این تبصره را قرار شد که جدای از آن اصلاحات ظرف یکی دوماه با یک طرح دوفوریتی حذف کنند.


REALIRAN.net