اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنید 20 میلیارد وثیقه برای وام 100 میلیاردی!

14:09:30 1397-04-19

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی گفت: از دولت می خواهم در کوتاه ترین زمان ممکن با اعلام اسامی بدهکاران بانکی ، اصلاحات و سالم سازی سیستم بانکی را کلید بزند .

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی گفت: 

از دولت می خواهم در کوتاه ترین زمان ممکن با اعلام اسامی بدهکاران بانکی ، اصلاحات و سالم سازی سیستم بانکی را کلید بزند .

 متاسفانه بی انظباطی پولی سیستم بانکی ایران را فرا گرفته است و در این حوزه باید واقعیات از سوی دولت به مردم گزارش داده شود .

در مواردی برخی افراد 100 میلیارد تومان یا بیشتر از بانک ها پول گرفته اند اما تنها 20 میلیارد تومان وثیقه سپرده اند، این بدان معناست که فساد در این حوزه اتفاق افتاده و بی تردید بدون همکاری افرادی که در سیستم بانکی هستند، چنین اتفاقی ممکن نبوده است .

REALIRAN.net