معاون وزیر رفاه: درآمد یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی‌ کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

10:12:06 1397-04-21

احمد میدری، معاون وزیر رفاه روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه گفته است، دو درصد جمعیت ایران یعنی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزارایرانی «درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی کند.»

معاون وزیر رفاه تاکید کرده است که میزان درآمد یکی از مهمترین معیارهای قابل لمس در ایران برای اندازه گیری خط فقر است و کسانی که درآمدشان تکافوی تامین تغذیه آنها را نمی کند، فقیر مطلق محسوب می شوند.

با این حال احمد میدری اذعان کرده است که به باور نهادهای بین المللی چهار درصد از جمعیت ایران در فقر مطلق هستند.

وی گفته است: به اعتقاد نهادهای جهانی شمار این افراد که فقیران مطلق هستند در ایران چهار درصد کل جمعیت است اما به باور ما این رقم دو درصداست و این دو درصدند که درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی کند.

معاون وزیر رفاه با این حال تصریح کرده است، در حدود ۳۳ درصد از جمعیت ایران توان تأمین نیازهای زیربنایی مانند بهداشت و درمان و آموزش را ندارند.

این در حالی است که پیشتر یک اقتصاددان شمار کسانی که درآمد آنها حتی هزینه غذایشان را تأمین نمی‌کند را پنج میلیون نفر اعلام کرده بود.

حسین راغفر، اقتصاددان گفته بود که شش درصد از جمعیت۸۰ میلیونی ایران یعنی در حدود پنج میلیون نفر زیر «خط گرسنگی» هستند و درآمد آنها حتی هزینه غذایشان را تأمین نمی‌کند.

«نباید گریبان دولت را رها کرد»

احمدی میدری در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده است، از آنجا که دولتها درآمدهای حاصل از فروش نفت به خارج را در اختیار دارند و این درآمدها به همه ایرانیان تعلق دارد، بنابراین «نباید گریبان دولت» را برای برطرف کردن یا کاهش فقر «رها کرد و باید از دولت های ایران خواست نقش کامل در این‌باره داشته باشند»

وی اضافه کرده است: «اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این محل هزینه نشود در کجا و برای چه کاری هزینه خواهد شد.»

معاون وزیر رفاه همچنین گفته است: «اینکه شهروندان ایرانی با قیمت های مناسب به آب شرب قابل مصرف و نا آلوده دسترسی داشته باشند حق آنهاست اما وقتی دولت می خواهد در این مقوله هزینه کند دست و پایش می لرزد اما برای پرداخت کمک به بنگا‌‌هها هرگز تردید نمی کند.»

طی هفته های اخیر برخی از شهرهای منطقه نفت خیز خوزستان شاهد اعتراضات مردم به کمبود و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم بود.

تجمع شهروندان خرمشهر در اعتراض به شوری و کمبود آب آشامیدنی در روز شنبه، ۹ تیرماه به خشونت کشیده شد.

در همین زمینه گزارش ها حاکی است روز چهارشنبه در آبادان تجمعی در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی برگزار شده است.

REALIRAN.net