۲۰۸ سال حبس، ۱۵۵۴ ضربه شلاق، ۸ سال محرومیت و ۱۰ سال تبعید؛ حکم دادگاه انقلاب برای ۳۹ درویش گنابادی

15:40:37 1397-05-09

محاکمه‌ی دسته‌جمعی درویشان گنابادی و صدور احکام سنگین قضایی در دادگاه‌های کوتاهی که طول مدت آن برای هر درویش گاهی به چند دقیقه می‌رسیده است، با واکنش اعتراض‌آمیز افکار عمومی و جامعه‌ی حقوقی کشور مواجه شده...

محاکمه‌ی دسته‌جمعی درویشان گنابادی و صدور احکام سنگین قضایی در دادگاه‌های کوتاهی که طول مدت آن برای هر درویش گاهی به چند دقیقه می‌رسیده است، با واکنش اعتراض‌آمیز افکار عمومی و جامعه‌ی حقوقی کشور مواجه شده...

به گزارش کلمه، ۳۹ نفر از درویشان گنابادی بازداشت‌ شده در حادثه‌ی گلستان هفتم با حکم شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب جمعاً به ۲۰۸ سال حبس تعزیری، ۱۵۵۴ ضربه شلاق، ۸ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۱۰ سال تبعید محکوم شده‌اند.

محاکمه‌ی دسته‌جمعی درویشان گنابادی و صدور احکام سنگین قضایی در دادگاه‌های کوتاهی که طول مدت آن برای هر درویش گاهی به چند دقیقه می‌رسیده است، با واکنش اعتراض‌آمیز افکار عمومی و جامعه‌ی حقوقی کشور مواجه شده است.

فهرست اسامی و احکام این ۳۹ درویش به قرار زیر است:

وحید خموشی: ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به راین

علیرضا آزادروش: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به کهنوج

علی کریمی: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق

احسان ملک‌محمدی: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به زابل و ۷۴ ضربه شلاق

احسان صفاری: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زابل

*  آرمان ابوالفتحی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  آرمین ابوالفتحی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  مرتضی سهراب‌پور: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  سعید خموشی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  محمداسعد سامانی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  مسعود علی‌مددی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  مجید رشیدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  امیر سیدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  افشین سلیمی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  امیر سلیمی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  محمدرضا ابوالفتحی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  مجید امیراحمدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  حمیدرضا امیراحمدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  محمدرضا زهتاب: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  ابراهیم الله‌بخشی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  نعمت کاظمی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  بابک تقیان: ۷ سال حبس تعزیری

*  مصطفی آرمان‌دوست: ۷ سال حبس تعزیری

* مهران اصغرزاده: ۷ سال حبس تعزیری

* امین حسینی: ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

*  اصغر صمدیار: ۵ سال حبس تعزیری

*  امیربهادر جعفری: ۳ سال حبس تعزیری

*  میثم عزیزان: ۳ سال حبس تعزیری

*  مالک رضایی: ۲ سال حبس تعزیری

* علی‌اصغر سالاری: ۲ سال حبس تعزیری

*  الیاس محمدی: ۲ سال حبس تعزیری

*  محمد امیراحمدی: ۲ سال حبس تعزیری

*  علی بلبلی: ۲ سال حبس تعزیری

*  اشکان کاظمی: ۲ سال حبس تعزیری

*  موسی فضلی‌پور: ۲ سال حبس تعزیری

*  مهدی سعادت: یک سال حبس تعزیری

*  هاشم آوازه: یک سال حبس تعزیری

*  مجید شایق: یک سال حبس تعزیری

*  ابراهیم رضایی: یک سال حبس تعزیری

REALIRAN.net