شعار مرگ بر خامنه‌ ای به‌ جای مرگ بر آمریکا

15:07:33 1397-05-18

تلویزیون اسکای نیوز در گزارشی در باره وضعیت کنونی جامعه ایران و تحریمهای آمریکا به نقل از کارشناسان امور ایران گفت: رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند تا میان سران رژیم تهران شکاف بیاندازد. این بیانگر ترس ملاها از عواقب تحریمهای آمریکاست، به‌ویژه با ادامه اعتراضاتی که حکومت را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی در ایران می‌داند.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، تلویزیون اسکای نیوز در گزارشی در باره وضعیت کنونی جامعه ایران و تحریمهای آمریکا به نقل از کارشناسان امور ایران گفت: رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند تا میان سران رژیم تهران شکاف بیاندازد. این بیانگر ترس ملاها از عواقب تحریمهای آمریکاست، به‌ویژه با ادامه اعتراضاتی که حکومت را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی در ایران می‌داند.

این منبع افزود: رژیم ایران در میان چکش و سندان قرار گرفته است. از طرفی جامعه‌ای ملتهب و از طرف دیگر تحریمهای بی‌رحمانه آمریکا. این دو بزرگترین چالش های تاریخی را برای نظام ولایت فقیه در ایران ایجاد کرده است و بر حسب عادت آمریکا بهانه‌ای است که مقامات حکومت ایرانی تقصیر را به گردن او می‌اندازند تا به خواسته‌های مردم در داخل و جامعه جهانی در خارج پاسخ ندهد.

روحانی مدعی است که دولت ترامپ منافع مردم ایران را هدف قرار داده است. ولی در خیابانهای ایران هیچکس شعار معروف مرگ بر آمریکا سر نمی‌دهد بلکه شعار مرگ بر بیکاری و گرانی و مرگ بر خامنه ای را سر می‌دهند. آنها سران حکومت را متهم می‌کنند که در حالیکه بخشهای بزرگی از جامعه ایران گرفتار فقر شده اند، اموال مردم را در سوریه و لبنان خرج می کنند.

REALIRAN.net