افزایش جمعیت شهرک‌های اقماری اطراف تهران

17:12:30 1397-05-29

اگرچه محدوده حاشیه‌نشینی شهر افزایش پیدا نکرده، اما بر جمعیت حاشیه‌نشین افزوده شده است.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، فرماندار تهران گفت: جمعیت شهرک‌های اطراف و اقماری به دو برابر افزایش پیدا کرده و این وضعیت نگران‌کننده است.

روزنامه قانون-فرماندار تهران گفت: جمعیت شهرک‌های اطراف و اقماری به دو برابر افزایش پیدا کرده و این وضعیت نگران‌کننده است، چراکه مردم در این مناطق به آب، برق و گاز و سایر زیرساخت‌ها احتیاج دارند.

اگرچه محدوده حاشیه‌نشینی شهر افزایش پیدا نکرده، اما بر جمعیت حاشیه‌نشین افزوده شده است.

در حال حاضر حاشیه‌نشینی در قالب شهرستان‌ در اطراف تهران ایجاد شده است و متاسفانه حاشیه‌نشینی در حال رشد است. پیش‌بینی ما این بود که جمعیت تهران تا سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰ میلیون شود، در حال حاضر هم تقریبا همین عدد است، اما جمعیت شهرک‌های اطراف و اقماری به دو برابر افزایش پیدا کرده است و این وضعیت نگران‌کننده است، چراکه مردم در این مناطق به آب، برق و گاز و سایر زیرساخت‌ها احتیاج دارند. متاسفانه بخشی از زمین‌های کشاورزی تبدیل به زمین مسکونی شده‌اند و باید موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن، امنیت و سایر زیرساخت‌ها برای ساکنان این مناطق فراهم شود. همچنین باید امکانات جانبی مانند مدرسه، فضای سبز و بیمارستان و فضای ورزشی را نیز در این مناطق مهیا کرد، لذا باید تدابیری برای این مناطق داشت.

REALIRAN.net