حمله به سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

12:30:50 1397-06-22

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، روز گذشته 12 سپتامبر گردهمائی اعتراضی علیه کشتار، اعدام  در استکهلم برگزار شد. 

فعالین کارگری و سیاسی در این تظاهرات به سفارت حمله برده و ضمن به پائین کشیدن تابلوی جمهوری اسلامی و به آتش کشیدن پرچم رژیم اسلامی و دادن شعارسرنگونی، رژیم را به نمایش گذاشتند. 

REALIRAN.net