واکنش به درخواست تجمع احمدی‌ نژادی ها

14:22:13 1397-07-16

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری تجمع خاطرنشان کرد: قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده 10 اظهار نظر می‌کند اما در مورد تجمعات،‌ باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی می‌دهند،‌ باید دبیرکل احزاب باشند.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری تجمع خاطرنشان کرد: قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده 10 اظهار نظر می‌کند اما در مورد تجمعات،‌ باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی می‌دهند،‌ باید دبیرکل احزاب باشند.

گزارش قبلی: احمدی‌نژاد باز هم برای تجمعی اعتراضی درخواست مجوز کرد. وی طی نامه‌ای به وزارت کشور برای تجمعی در اعتراض به موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی و "دخالت‌های انگلیس در امور داخلی ایران" درخواست مجوز کرده است.

در این نامه که در کانال‌های تلگرامی نزدیک به او منتشر شده با اشاره به "فشارهای اقتصادی و فقدان برنامه مؤثر مدیران ارشد کشور" نوشته شده است: «وضعیت به گونه‌ای است که این باور عمومی ایجاد شده است که گویی کشور رها شده و مدیریتی بر آن اعمال نمی‌شود.»

او پیشنهاد کرده که این تجمع روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در میدان انقلاب تهران برگزار شود.

احمدی‌نژاد، چندی قبل به رئیس سازمان اطلاعات سپاه تاخت و در پیامی ویدئویی (فیلم زیر) گفت: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من به عنوان رئیس جمهور با او مخالف بودم. گفتم که ایشان تعادل ندارد. همه می‌دانند..

REALIRAN.net