عکس تکاندهنده خودکشی در کنار مزار پدر

10:50:47 1397-07-17

خودکشی جوان اهل ماهشهر از شدت فقر و محرومیت در کنار مزار پدر

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، کاربری با انتشار این عکس دلخراش در توئیتر نوشت: اینست دستآورد رژیم چپاولگر و فاسد آخوندهای جنایتکار که جز اختلاس و دزدی و چپاول مردم ایران و حمایت از جنگ و خونریزی و دیکتاتورها و تروریستهای جهان ،به فکر هیچ چیز نیست.

هموطن دیگری نوشت: سیگار آخرش آتیشم زد...

REALIRAN.net