واكنش تند حسين كروبي به اتهام دبير كل موتلفه در مورد محارب خواندن مهدي كروبي

14:12:38 1397-07-17

اين برادران چون فرمايش امام را به خود گرفتند كه فرمود " شما توانايي اداره يك نانوايي را هم نداريد لذا بدنبال انتقام از ياران اوليه و مخلص انقلاب هستند.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، در پي اظهارات اخير اقاي نبي  حبيبي دبير كل حزب موتلفه مبني بر محارب خواندن مهدي كروبي  وانتقاد از وزارت كشور بدليل تاييد كنگره حزب اعتماد ملي ، محمد حسين كروبي اظهار داشت كرده است 

در ابتدا لازم است تاكيد كنم كه بنيانگذاران  حزب موتلفه از  انقلابيون خوش نامي مانند شهيد عراقي،شهيد بخارايي ،شهيد اماني و مرحوم عسگر اولادي  كه توانستند خدمات ارزشمندي در جهت پيش برد انقلاب داشته باشند اما اينك  ميراث شان در اختيار شخصي به نام  اقاي حبيبي كه هيچ سابقه انقلابي در پرونده اش ديده نمي شود قرار گرفته است  وبه خود اجازه ميدهد به شخصيت مجاهدي  مانند اقاي كروبي كه از صدر تا ذيل مسولين جمهوري اسلامي سابقه مبارزاتي و نزديكي او را به امام نداشتند برچسب محاربه ميزند.
 
اين برادران چون فرمايش امام را به خود گرفتند كه فرمود " شما توانايي اداره يك نانوايي را هم نداريد لذا بدنبال انتقام از ياران اوليه و مخلص انقلاب هستند.

اميدوارم اين مواضع براي دبير كل و اعضاي موتلفه از طرف حاكميت نون و آبي داشته باشد چون خودشان بهتر از هر كس ميدانند كه هيچ جايگاهي در ببن مردم ندارند. 

REALIRAN.net