۵۵۲ مورد همسرآزاری از آغاز سال جاری در آذربایجان غربی

15:15:08 1397-07-18

آقای فریور همچنین افزوده است که در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۴۹۱ تماس با خط اورژانس اجتماعی صورت گرفته است که بیشترینشان در حوزه اختلاف خانوادگی و همسرآزاری بوده است.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از خبرنامه پیک ایران، مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی می‌گوید از آغاز سال جاری ۵۵۲ مورد همسرآزاری از ۱۴ مرکز اورژانس اجتماعی در سطح این استان گزارش شده است.

سعید فریور به ایسنا گفته است که همسران دارای اختلاف خانوادگی بیشتر‌ مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی هستند و بعد از آن متقاضیان طلاق٬ موارد همسر آزاری و کودکان کار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آقای فریور همچنین افزوده است که در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۴۹۱ تماس با خط اورژانس اجتماعی صورت گرفته است که بیشترینشان در حوزه اختلاف خانوادگی و همسرآزاری بوده است.

REALIRAN.net