گزارش نوری زاد از نگهداری هاشم خواستار در بیمارستان اختلالات روانی توسط سپاه

11:06:16 1397-08-03

محمد نوری زاد: امروز با همسر جناب مهندس هاشم خواستار تماس گرفتم و از شویش پرسیدم. گفت: همین اکنون دارم از بیمارستان ابن سینا می آیم. این بیمارستان برای بیماران روانی ست. و گفت: با پسرم از صبح رفتیم دادگاه انقلاب. اجازه ندادند برویم داخل. گفتند بروید بعد از ۱۱:۳۰ بیایید. وقتی برگشتیم داخل ماشین، از شماره خصوصی زنگ زدند و گفتند: نگران نباشید، همسرتان بعلت اختلالات روانی در بیمارستان بستری ست.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، محمد نوری زاد: امروز با همسر جناب مهندس هاشم خواستار تماس گرفتم و از شویش پرسیدم. گفت: همین اکنون دارم از بیمارستان ابن سینا می آیم. این بیمارستان برای بیماران روانی ست. و گفت: با پسرم از صبح رفتیم دادگاه انقلاب. اجازه ندادند برویم داخل. گفتند بروید بعد از ۱۱:۳۰ بیایید. وقتی برگشتیم داخل ماشین، از شماره خصوصی زنگ زدند و گفتند: نگران نباشید، همسرتان بعلت اختلالات روانی در بیمارستان بستری ست.

پرسیدم کدام بیمارستان؟ جواب ندادند. در مشهد یک بیمارستان روانی است به اسم ابن سینا. رفتیم آنجا و بعد از کلی داد و فریاد، معلوم شد در یکی از اتاقهای آنجا تحت الحفظ بستری ست. نگذاشتند آقای خواستار را ببینیم. 

از بانو خواستار پرسیدم: آیا اطلاعات سپاه شوهر شما را ربوده؟ گفت: بله، پرسیدم: اما چرا بیمارستان روانی؟ گفت: آقای خواستار حتی یک قرص معمولی هم مصرف نمی کند چه برسد به این که روانی باشد! گفتم: از هیولاهای اطلاعات و سپاه، هر ناجوانمردی بر می آید.

سابقآ یکی از وکلا (که برای اطلاعات کار می کند)، به خانم خواستار گفته بود: اجازه بدهید خواستار را روانی اعلام کنیم تا آزاد شود!

REALIRAN.net