زلزله ۴.۵ ریشتری در ایذه خوزستان

13:01:57 1397-08-11

زلزله ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر ایذه در خوزستان را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: 4.5
محل وقوع: استان خوزستان - حوالی ايذه
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1397/08/10 20:17:21
طول جغرافیایی: 50.04
عرض جغرافیایی: 31.75
عمق زمین‌لرزه: 18 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
18 کیلومتری ايذه (خوزستان)
18 کیلومتری قلعه تل (خوزستان)
24 کیلومتری دهدز (خوزستان)

نزدیکترین مراکز استان:
101 کیلومتری شهركرد
137 کیلومتری اهواز

REALIRAN.net