مصرف سالانه سیگار در ایران: حدود هفتاد میلیارد نخ

17:46:58 1397-09-14

ابراهیم نصراللهی گفت که میزان مصرف سیگار نسبت به ده سال پیش ۱۸ میلیارد نخ افزایش یافته است. او گفت که بیست درصد مصرف سیگار ایران به صورت قاچاق تامین می‌شود .

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از  خبرنامه پیک ایران، به گفته یک عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران مصرف سالانه سیگار در این کشور بین ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ است. 

به گزارش ایرنا، ابراهیم نصراللهی گفت که میزان مصرف سیگار نسبت به ده سال پیش ۱۸ میلیارد نخ افزایش یافته است. او گفت که بیست درصد مصرف سیگار ایران به صورت قاچاق تامین می‌شود .

این عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران همچنین گفت: "براساس آمارها در ۱۰ سال گذشته میزان مصرف تنباکوی میوه‌ای در کشور ۲ هزار تن بود این درحالی است که امروز این آمار به ۱۵ هزار تن رسیده است."

REALIRAN.net