بحران ارزی مدارس حکومتی در خارج از کشور

10:24:41 1397-10-13

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور گفت: مدارس خارج از کشور با بحران ارزی مواجه شده‌اند به‌طوری‌که با افزایش بهای ارز در سال جاری تنها امکان تأمین نیمی از هزینه‌های مدارس خارج از کشور وجود دارد.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور گفت: مدارس خارج از کشور با بحران ارزی مواجه شده‌اند به‌طوری‌که با افزایش بهای ارز در سال جاری تنها امکان تأمین نیمی از هزینه‌های مدارس خارج از کشور وجود دارد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور اضافه کرد: با توجه به افزایش ۱۵درصدی بودجه مدارس خارج از کشور در بودجه سال ۹۸، مشکلات تأمین ارز با بحران جدی‌تری مواجه خواهد بود.

وی اظهار کرد: از اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور به‌صورت دریافت ریالی حقوق استقبال می‌کنیم تا بتوانیم بخشی از کسری بودجه مدارس خارج از کشور را جبران کنیم.

 

REALIRAN.net