سفیر جمهوری اسلامی در نروژ احضار شد

10:15:55 1397-12-23

وزارت امور خارجه نروژ، سفیر جمهوری اسلامی ابران را در این کشور احضار کرده است.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، وزارت امور خارجه نروژ، سفیر جمهوری اسلامی ابران را در این کشور احضار کرده است.

به گزارش روزنامه نروژی "آفتن‌ پوستن" وزارت امور خارجه نروژ، محمد حسن حبیب‌الله را درارتباط با حکم کیفری نسرین ستوده فراخوانده است.

REALIRAN.net