کمک ۱.۲ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به سیل زدگان ایران

15:17:23 1398-01-16

کمیسیونر اروپا برای کمک‌های بشردوستانه اعلام کرد که اروپا ۱.۲ میلیون یورو برای کمک به سیل زدگان ایرانی اختصاص داده است.

کمیسیونر اروپا برای کمک‌های بشردوستانه اعلام کرد که اروپا ۱.۲ میلیون یورو برای کمک به سیل زدگان ایرانی اختصاص داده است.

به گزارش تسنیم، «کریستوس استایلیانیدز» کمیسیونر اروپا برای کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران اعلام کرد: در پی سیلاب‌های شدید در ایران ما مقدار اولیه 1.2 میلیون یورو حمایت فوری برای کمک به جوامع بسیار آسیب پذیر اختصاص داده‌ایم.

وی اضافه کرد: ما با همبستگی کامل با مردم ایران در این زمان سخت هستیم.

سیل اخیر در شهرهای مختلف ایران باعث ویرانی ده‌ها هزار خانه و از دست رفتن تعدادی از هموطنان شده است

REALiran.net