قیمت گوجه فرنگی چهل درصد افزایش یافت

13:27:25 1398-01-20

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی تهران گفت: گوجه فرنگی طی روزهای اخیر ۴۰ درصد افزایش داشته است و دلیل افزایش قیمت، صادرات این محصول و کمبود در بازار است همچنین بارندگی‌های اخیر موجب شده تا مقداری از گوجه فرنگی‌های سر زمین از بین برود.

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی تهران گفت: گوجه فرنگی طی روزهای اخیر ۴۰ درصد افزایش داشته است و دلیل افزایش قیمت، صادرات این محصول و کمبود در بازار است همچنین بارندگی‌های اخیر موجب شده تا مقداری از گوجه فرنگی‌های سر زمین از بین برود.

به گفته این مقام دولتی پیش بینی می‌شود طی دو هفته آینده قیمت گوجه فرنگی در سطح شهر به ۱۰ هزار تومان برسد.

REALIRAN.net