کاهش 3 میلیونی جمعیت جوان ایران

09:57:22 1398-03-01

مدیرکل دفتر سرشماری و جمعیت مرکز آمار ایران گفت: جمعیت جوان ایران از ۲۳ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت در دهه شصت ۳.۹ درصد بود که هم اکنون ۱.۲۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، مدیرکل دفتر سرشماری و جمعیت مرکز آمار ایران گفت: جمعیت جوان ایران از ۲۳ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت در دهه شصت ۳.۹ درصد بود که هم اکنون ۱.۲۴ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: آخرین سرشماری نشان می‌دهد ۴.۶ درصد جمعیت ایران زیر ۱۵ سال، ۲۲ درصد ۱۵ تا ۲۰ سال، ۴۱.۹ درصد ۳۰ تا ۶۴ سال، ۶.۴ درصد بالای ۶۵ سال و ۸.۲ سالمند هستند.

به گفته وی، ۲۶.۱ درصد جمعیت در سال ۱۴۲۰ سالمندند و این به آن معناست که از هر چهار نفر یک نفر سالمند خواهد بود.


REALIRAN.net